Често родителите се питат кога е най-добре детето им да започне да изучава английски език. Още от детската градина се предлагат уроци по английски език като допълнителнa дейност, както и в повечето частни градини, където обикновено броят на децата е по-малък и може да се обърне внимание на всяко дете.

Още по време на следването си в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Предучилищна педагогика и чужд език” – английски работих с деца като педагог и като учител по английски език. Развитието на децата е различно, както и възприятията им. Всяко дете изпитва желанието да проговори дори едносрична думичка на чужд език по различно време. Независимо дали участват активно или само слушат и не повтарят думичките, те  постигат почти еднакъв резултат като знания. Притеснителните деца в един момент се отпускат и проговарят, показват знания, независимо, че са били безразлични към уроците.

Дипломната ми работа, която защитих с отличие бе точно на тази тема – особеностите и проблемите в чуждоезиковото обучение и периода, в който е най-подходящо едно дете да започне да изучава английски език. Отговорът до който стигнах е, че колкото по-рано детето започне с чужд език, толкова по-лесно започва да го възприема. И това се случва само и единствено с игри, песнички, стихотворения, използването на мултимедия, много нагледни материали, разиграване на кратки историйки и чрез заучаването на много изрази. Детето не учи английски, а играе и се забавлява в уютна и приятелска обстановка.

Author: Miss Kali

Здравейте и добре дошли!

Езикова школа “Калина” предлага обучение по английски език за деца над 3-годишна възраст.  Използват се множество нагледни материали, утвърдени системи за обучение на издателствата Oxford University Press, Longman и др. В езиковата школа се използва игрови подход, а методиката на преподаване е съобразена с възрастовата група и знания на всяко дете. Чрез игри, песни, стихотворения, драматизации и състезания, децата овладяват основни понятия, които ги въвеждат в английския език и създават интерес и любов към чуждия език. При нас децата не само се учат! ТЕ СЕ ЗАБАВЛЯВАТ! На родителите редовно се изпраща новия материал, преподаден на децата им.

Предлагаме индивидуални и групови уроци, както и уроци по домовете в удобно за Вас време.

Предлагаме специални отстъпки при записване на второ дете от семейството или друга родствена връзка, при записване на групи /от детска градина, училище и др./, както и деца в неравностойно положение.