Здравейте и добре дошли!

Езикова школа “Калина” предлага обучение по английски език за деца над 3-годишна възраст.  Използват се множество нагледни материали, утвърдени системи за обучение на издателствата Oxford University Press, Longman и др. В езиковата школа се използва игрови подход, а методиката на преподаване е съобразена с възрастовата група и знания на всяко дете. Чрез игри, песни, стихотворения, драматизации и състезания, децата овладяват основни понятия, които ги въвеждат в английския език и създават интерес и любов към чуждия език. При нас децата не само се учат! ТЕ СЕ ЗАБАВЛЯВАТ! На родителите редовно се изпраща новия материал, преподаден на децата им.

Предлагаме индивидуални и групови уроци, както и уроци по домовете в удобно за Вас време.

Предлагаме специални отстъпки при записване на второ дете от семейството или друга родствена връзка, при записване на групи /от детска градина, училище и др./, както и деца в неравностойно положение.

  1. Anonymous Said,

    Впечатлен съм от начина, по който преподавате на детето ми! Винаги очаква следващия урок с Вас с нетърпение. Желая много успехи и занапред!